Một số mã lỗi thường gặp ở máy photocopy

1. Mã lỗi máy photocopy Fuji Xerox

2. Mã lỗi máy photocopy Ricoh

3. Mã lỗi máy photocopy Toshiba

1. Dịch vụ cho thuê máy photocopy tại Hà Nội - Một số mã lỗi (error code) thường gặp ở máy photocopy Xerox

Mã Lỗi (Error code)

  Nguyên Nhân (possible cause)  

 Giải Pháp (recommended solution)

003-xxx FIP   
003-310 Dung lượng bộ nhớ mở rộng IIT không đủ  
003-318 IITsc Soft bị lỗi  
003-319 Phát hiện bộ phận điều khiển video IITsc bị lỗi   
003-320 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 1  
003-321 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 2   
003-322  Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 3  
003-344   Đường hotline IISS-ESS X bị lỗi khi ở chế độ ON  
003-345   X PIO không khớp Lỗi 1   
003-346   X PIO không khớp Lỗi 2    
003-702   X PIO không khớp Lỗi 2    
003-750  Tài liệu bị thiếu ở book duplex    
003-751  Dung lượng PANTHER không đủ    
003-752   Không thể scan ở độ phân giải 600 DPI   
003-753   Không thể scan ở độ phân giải  lớn hơn 300 DPI   
003-757   Không thể scan ở độ phân giải lớn hơn 400 DPI   
003-760   Lỗi về cách thiết lập scan    
003-761   Kích thước khay giấy không đúng   
003-763   Không tìm thấy sơ đồ điều chỉnh    
003-764   Tài liệu bị thiếu (hình ảnh chồng lên nhau)    
003-780   Lỗi Nén hình ảnh scan   
003-795   Lỗi giới hạn AMS    
003-940  Bộ nhớ DAM không đủ    
003-942   Tự động dò tìm kích thước tài liệu bị lỗi    
003-952   Màu của tài liệu trả về không phù hợp    
005-xxx   DADF   
005-121  Sensor lấy giấy CVT ở chế độ ON JAM RAP   
005-122  

Tiền đăng ký giấy giấy CVT Simplex/Side1 ở chế độ

ON JAM RAP 

 
005-123   Đăng ký giấy CVT Simplex/Side1 JAM RAP    
005-125   Sensor đăng ký giấy CVT ở chế độ Off JAM RAP    
005-131   Bộ đảo CVT ở chế độ ON JAM RAP    
005-132   Bộ đảo CVT ở chế độ ON 2 JAM RAP   
005-134   Bộ đảo CVT ở chế độ OFF JAM (Inverter) RAP    
005-135   Tiền ñăng ký giấy CVT Side2 ở chế độ ON JAM RAP    
005-136   Đăng ký giấy CVT Side2 ở chế độ ON JAM RAP   
005-139   Sensor Invert CVT ở chế độ Off JAM RAP   
005-145   Sensor đăng ký giấy CVT ở chế độ Off JAM RAP    
005-146   Sensor tiền đăng ký giấy CVT ở chế độ Off JAM RAP   
005-147  

Sensor tiền đăng ký giấy CVT ở chế độ Off JAM (đảo chiều)

RAP  

 
005-194   Cỡ Size SS không khớp với JAM trên RAP cỡ size hỗn hợp    
005-196   Cỡ Size CVT không khớp với JAM (không pha trộn) RAP    
005-197   Cỡ Size hỗn hợp bị cản lại JAM RAP   
005-198   Cỡ Size quá ngắn JAM RAP    
005-199   Cỡ Size quá dài JAM RAP    
005-280   Lỗi DADF-EEPROM RAP    
005-283   Lỗi logic của sensor chỉ mức DADF    
005-284   Logic sensor APS DADF RAP Lỗi   
005-285   Nudger DADF Không nâng được    
005-286   Sensor lấy giấy DADF bị lỗi RAP   
005-302   CVT Feeder Cover Interlock Open RAP    
005-304   Công tắc nắp trên CVT mở RAP    
005-305   CVT Feeder Cover Interlock Open (đang hoạt động) RAP    
005-307   Công tắc nắp trên CVT mở ra khi đang hoạt động RAP    
005-906   Sensor lấy giấy CVT ở trạng thái tĩnh JAM RAP   
005-907   Sensor tiền đăng ký giấy CVT ở trạng thái tĩnh JAM RAP    
005-908   Sensor đăng ký giấy CVT ở trạng thái tĩnh JAM RAP   
005-913   Sensor Invert CVT ở trạng thái tĩnh JAM RAP   
005-915   Sensor CVT APS số 1 ở trạng thái tĩnh JAM RAP   
005-916   Sensor CVT APS số 2 ở trạng thái tĩnh JAM RAP   
005-917   Sensor CVT APS số 3 ở trạng thái tĩnh JAM RAP   
005-942   Lỗi nạp bản gốc trên DADF RAP    
005-943   Lỗi nâng khay DADF RAP    
010-xxx  Fuser    
010-313   Bộ điều khiển cảm biến nhiệt bị hỏng RAP    
010-314   Bộ cảm biến nhiệt cạnh bên bị hỏng RAP    
010-317  Lỗi sensor lô sấy ( DC II 7000 )   
010-318   Lỗi phục hồi Hot-sagging RAP    
010-320  Trục sấy bị quá nhiệt RAP    
010-326 (DC-II 7000)   

  Kiểm tra kết nối hoặc thay thế 

sensor lô ép DC-II 7000

010-327   Lỗi định thời bộ sấy RAP    
010-334/010-338  Lỗi cụm sấy (Fuser) 

Kiểm tra kết nối hoặc thay thế sensor nhiệt,

điện trở nhiệt, đèn sấy.  

010-398  Execute Component Control for the Fuser Fan    Kiểm tra hoạt động quạt tản nhiệt
016-311  The scanner was not detetced  

Kiểm tra kết nối hoặc thay thế board

scanner  

033-313 Fax USB Fault RAP Kiểm tra kết nối Board FAX
041-xxx  NVM   
041-210    MCU NVM bị lỗi Module khay RAP     
041-213 Finisher không phù hợp RAP   
041-214   Giao tiếp MCU-DM bị lỗi RAP   
041-215  Giao tiếp MCU-EXIT bị lỗi RAP    
041-211   Module khay không thể đọc/ghi NVM RAP     
041-340   Không thể đọc/ghi MCU RAM RAP     
041-362    Không thể đọc/ghi IOT NVM RAP     
041-363    MCU NVM bị lỗi RAP     
041-364    MCU CPU không đủ mạnh để truy cập NVM RAP     
041-366    Mạch điện Asic điều khiển Crum bị lỗi RAP     
042-xxx   Drives ( Truyền động)   
042-323   Bộ truyền động Motor Drum bị hỏng RAP    
042-325   Motor chính bị hỏng RAP    
047-xxx   Communication (Kết nối)   
047-211   OCT1 không hoạt động RAP    
047-212   OCT2 không hoạt động RAP    
047-213  Different Finisher detected   
047-214  Communication Failure with Duplex Module (DM)   
047-215  Communication Failure with Exit Board   
047-216   Lỗi giao tiếp MCU-Finisher RAP    
047-218   Lỗi giao tiếp MCU-TM RAP    
047-315   Giao tiếp MCU-EXIT bị lỗi RAP    
059- 315/314/317  Nhiệt độ cụm sấy bị thiếu    
061-xxx ROS  Laser   
061-315   SOS Long K bị lỗi RAP   
061-320/321   Motor ROS không hoạt động RAP 

  Kiểm tra vệ sinh trước khi thay thể motor

hộp laser

061-333   Quạt của ROS bị hỏng RAP    
062-xxx IIT   Dàn Gương   
062-210   Đường hot line IISS bị lỗi RAP    
062-211   IISS EEPROM Local bị lỗi RAP    
062-277   IISS DADF Communication bị lỗi RAP    
062-300   Hở công tắc nằp cửa trên RAP    
062-310   IISS EEPROM Local bị lỗi RAP    
062-311  Logic phần mềm IISS lỗi RAP   
062-345   Hệ thống phụ IISS EEPROM bị lỗi RAP    
062-357  Quạt CCD lỗi   
062-360   Lỗi Vị trí Carriage RAP  

NVM 715-030 Lấy lại vị trí dàn gương

  Power on/off

062-371   Độ chiếu sáng đèn không đạt RAP    
062-380   Lỗi Platen AGC CH1 RAP   NVM 715-030 Lấy lại vị trí dàn gương 
062-386   Lỗi Platen AOC CH1 RAP   NVM 715-030 Lấy lại vị trí dàn gương  
062-389   Carriage hoạt động quá tải RAP   
062-392   Bộ nhớ IISS PWBA bị lỗi 1 RAP    
062-393   IISS PWBA bị lỗi 2 RAP (error code 062-393 Without knowing the model number, it is hard. This code usually represents a "scanner error." You would need to purchase a part in the document scanner area) Lỗi chức năng SCAN   Mượn main SYS của 1 máy khác để sử lý
062-395  IIT PWB Power cable connection fail RAP  Kết nối cáp board scan lỗi 
062-396  CCD cable connection fail RAP    
062-397  IIT-cont Video cable connection fail RAP    
062-398  IIT-cont I/O cable connection fail RAP   
062-500  Write to error during download RAD   
071-xxx  Tray 1   
071-105   Sensor đăng ký giấy khay 1 ở chế độ ON JAM RAP    
071-210   Nâng khay 1 không hoạt động JAM RAP     
071-211    Khay 1 bị lỗi RAP     
072-xxx    Tray 2    
072-101    Khay 2 không lấy giấy JAM RAP    
072-105    Sensor đăng ký giấy khay 2 ở chế độ ON JAM RAP     
072-210    Nâng khay 2 không hoạt động JAM RAP     
072-211    Khay 2 bị lỗi RAP     
077-xxx   JAM & Cover Open   
077-101    Sensor đăng ký giấy ở chế độ OFF JAM RAP    
077-103    Fuser Exit Sensor ở chế độ OFF JAM RAP     
077-104    Exit Sensor ở chế ñộ OFF (quá ngắn) JAM RAP    
077-106    Fuser Exit Sensor ở chế độ ON JAM RAP    
077-109    IOT Exit Sensor ở chế độ ON JAM straight RAP     
077-113   IOT Exit Sensor ở chế độ Off JAM straight RAP    
077-114   Exit 2 Sensor ở trạng thái tĩnh JAM RAP   
077-129   Sensor đăng ký giấy ở chế độ ON JAM RAP (Lấy giấy đảo mặt/ dừng)    
077-130   Duplex Out Sensor ở chế độ ON JAM RAP   
077-131   Duplex wait Sensor ở chế độ ON JAM RAP    
077-211   Phát hiện ra Module khay không phù hợp RAP    
077-300   Nắp trước của IOT bị mở RAP    
077-301   Công tắc bên trái bị mở RAP    
077-305   Công tắc nắp bên trái module khay bị mở RAP    
077-307   Nắp DUP bị mở RAP    
077-308   Công tắc nắp bên trái trên bị mở RAP    
077-309   Công tắc nắp trái dưới bị mở RAP   
077-310   Bộ điều khiển không gửi hình ảnh RAP    
077-311 (DC-II 7000)  Sensor home vị trí gần đầu phía trong cụm sấy (DC-II 7000) 

Kiểm tra kết nối hoặc thay thế sensor,

có thể bị lệch vị trí  

077-329   Motor chính không dừng lại RAP   
077-900   Sensor đăng ký giấy ở trạng thái tĩnh JAM RAP    
077-901  Fuser Exit Sensor ở trạng thái tĩnh ( không hoạt động) JAM RAP  Kiểm tra kết nối hoặc thay thế sensor  
077-902   Exit Sensor 2 ở chế độ ON JAM standby RAP    
077-904   Sensor lấy giấy ra khay 2 ở trạng thái tĩnh RAP    
077-905    Sensor lấy giấy ra khay 3 ở trạng thái tĩnh JAM RAP     
077-906    Sensor lấy giấy ra khay 4 ở trạng thái tĩnh JAM RAP     
077-907   Duplex Sensor ở trạng thái tĩnh JAM RAP  Kẹt sensor duplex  
077-909  One of the IOT sensor detected paper   Lỗi kẹt giấy 
091-xxx   Drum   
091-320     
091-401   Tuổi thọ Drum sắp hết RAP   
091-440   Tuổi thọ Drum trước khi sắp hết hạn RAP    
091-912   Không thể cài đặt XERO/Developer Cartridge RAP    
091-913   Hết tuổi thọ Xero/Developer Cartridge RAP     
091-914    Xero/Developer Cartridge CRUM không thể truyền tín hiệu RAP   
091-915    Xero/Developer Cartridge CRUM không thể ghi dữ liệu RAP    
091-916    Dữ Liệu Drum CRUM không khớp RAP     
092-xxx   Process Control  
092-315 (DC-IV 3065)    Thay từ ( chú ý: Từ chuẩn của Xerox 3065 
092-910   Sensor ATC không hoạt động RAP   
093-xxx   Toner Supply   
093-311 (DC-II 7000)  Rotary Assembly Failure 

Kiểm tra sensor hopper (TD) và hệ thống cấp

mực 762-059 đặt 0

093-312   Motor phân phối mực không hoạt động RAP   
093-406  Hộp mực đen Toner black sắp hết RAP   
093-912  Hộp mực đen hết mực RAP  
093-924  Toner Cartridge CRUM không thể truyền tín hiệu RAP   
093-925  Dữ liệu Toner Crum bị lỗi RAP   
093-926  Dữ Liệu Toner Drum CRUM không khớp RAP   
116-324 Lỗi Driver in  
124-313/315  Lệch serial number   IOT,SYS1,SYS2 đặt lại serial number
     
     

 

2. Dịch vụ cho thuê máy photocopy tại Hà Nội - Một số mã lỗi (error code) thường gặp ở máy photocopy Ricoh

Mã Lỗi (Error code)

 Nguyên Nhân (possible cause) 

 Giải Pháp (recommended solution)

 SC 100  Hệ thống Scaner   
SC 101 Dàn gương: lỗi đèn, board cấp nguồn đèn, bảng điều khiển, động cơ, dây kéo dàn scan   Vệ sinh, thay thế 
SC 120/121/122/123 Lỗi vị trí ban đầu của dàn Scan  
SC 143/144 Lỗi SBU Kiểm tra đèn chụp, board đèn, kết nối giữa SBU và VIB, lỗi IPU, lỗi BCU, gương bẩn sai vị trí
SC 181/183/184/185/188 Lỗi đèn CIS Bảng nguồn CIS, kết nối giữa CIS và ADF bị đứt, bẩn kính đèn CIS, lỗi PSU, BCU, IPU
SC 202 Motor hộp quang (Laser) Kiểm tra vệ sinh hoặc thay thế
Close the indicated cover MP 7001   Kiểm tra vệ sinh hoặc thay thế súng laser
SC 220  Hộp quang: lỗi motor, board quang Vệ sinh, thay thế 
SC 300 Hệ thống tạo ảnh  
SC 300 Cao áp trống  Kiểm tra vệ sinh hoặc thay thế  
SC 302 Tiếp xúc cao áp trống, board cao áp Kiểm tra vệ sinh cao áp trống, lò xo tiếp xúc giữa vách máy với trục cao áp trống, thay thế cao áp trống
SC 303  Dò điện áp cao áp lưới sạc  
SC 305,306    
SC 310/311/312/314/315/316/317  Lỗi sensor đo điện áp trống  Kiểm tra sensor, kết nối sensor, lỗi BCU, lỗi OPC (Drum)
SC 320 ( MP4001/5001) Thên áp từ bị rò rỉ hoặc thiếu mực trong từ (Development roller bias leak The maximum PMW duty (65%) is detected for 60 ms) Thay từ hoặc bơm thêm mực xuống cụm từ
SC 321/322 Lỗi nhận dạng đồng bộ tín hiệu laser - Lỗi board IPU, lỗi kết nối giữa IPU với PCI- Lỗi kết nối bộ nhận tín hiệu đồng bộ I/F, lỗi board LDB
SC 324 Nặng tải, motor chính không thể quay Kiểm tra vệ sinh hoặc thay thế cụm belt, cụm Drum
SC 335/336/337/338 Lỗi động cơ gương đa giác hộp laser Lỗi kết nối bộ nhận tín hiệu đồng bộ I/F, lỗi board LDB, IPU
SC 340/341/342 Lỗi điều chỉnh TD sensor - Kiểm tra TD sensor, kết nối TD sensor, motor quay ống mực, lỗi BCU
SC 345 Lỗi điện áp đặt vào trục từ Kiểm tra board nguồn thiên áp từ, kết nối thiên áp từ
SC 350/351/352/353/354/355 Lỗi ID sensor Lỗi ID sensor, kết nối ID sensor, lỗi BCU, ID sensor bẩn
SC 392 Lỗi rối loạn hồi tiếp TD sensor

1.TD sensor hỏng hoặc đứt dây ( có thể đứt ngầm )

2.Drum không quay hoặc quay yếu

3.Cụm từ không quayTiếp xúc BCU không tốt hoặc đứt dây

SC 400 Hệ thống xử lý tráng ảnh  
SC 401, 402, 403, 440,441 Máy gặp vấn đề ở cụm Bell (băng tải) còn gọi là cao áp tách mực Kiểm tra vệ sinh hoặc thay thế belt, cụm belt
SC 430  Lỗi đèn xóa  
SC 440  Máy đang gặp vấn đề ở cụm bell hay còn gọi là băng tải  Kiểm tra vệ sinh hoặc thay thế belt, cụm belt  
SC 441  Máy đang gặp vấn đề ở cụm bell hay còn gọi là băng tải  Kiểm tra vệ sinh hoặc thay thế belt, cụm belt  
SC 490  Lỗi xung khóa động quạt thông gió chính   
 SC 495  Có thể do hệ thống mực thu hồi hay còn gọi là mực thải từ cụm bell xuống bình đựng mực thải bị lỗi hoặc do senser hỏng, hoặc bị bẩn. Dây điện cấp cho hệ thống bị đứt   Kiểm tra vệ sinh hoặc thay thế 
SC 496  Lỗi bình mực thải. Công tặc nhận bình mực thải Off khi cửa phía trước đóng  - Không có bình mực thải
- Lỗi kết nối công tắc nhận bình mực thải
 
SC 497  Lỗi động cơ thu hồi mực thải  - Kiểm tra động cơ và kết nối động cơ thư hồi mực thải 
SC 500  Hệ thối kéo giấy, Duplex và bộ sấy   
SC 501/502/503/504  Bộ nâng khay 1/2/3/4 làm việc sai chức năng  - Motor không làm việc
- Có sự cản trở của giấy
- Rowle Pick-up không kết nối
 
SC 507  Động cơ kéo giấy LCT làm việc sai chức năng  - Kiểm tra động cơ, kết nối động cơ 
SC 510   LCT ( khay thùng) làm việc sai chức năng  -  Kiểm tra motor nâng khay, sensor nâng khay, rowle Pick-up, sensor báo hết giấy 
SC 515/516 Lỗi động cơ chặn giấy khay thùng (khay kép) - Kiểm tra motor, kết nối motor, kẹt cơ khí, lỗi của sensor vị trí ban đầu của chăn giấy, sensor bẩn
SC 533   Lỗi quạt hút IH  Vệ sinh, thay thế 
SC 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 555 Lỗi lô sấy Kiểm tra kết nối hoặc thay thế sensor nhiệt, điện trở nhiệt, đèn sấy. Thiết lập lại: Clear Mode 107 Clear Stop (5s) On/Off Switch chính
SC 550  Hết cuộn giấy lau dầu trên sấy Vào mã 1902 đặt về 0 -> tắt máy khoảng 10s – sau đó bật máy lên
SC 569 Lỗi ở máy Ricoh 2075, 6001, 7001. Máy không test được bộ phận nâng hạ lô ép Kiểm tra vệ sinh hoặc thay thế motor nâng hạ và sensor ( ngay đầu ngoài cụm sấy Jack 3 chân màu trắng )
SC 590  Sensor và hệ thống chuyền động mực thải  - Kiểm tra vệ sinh hoặc thay thế
- Lỗi kết nối động cơ hoặc động cơ quá tải
- Lỗi kết nối sensor hoặc sensor bẩn, hỏng
SC 600 Tham số truyền tin  
SC 601 Lỗi truyền dữ liệu giữa bảng BCU với khối Scan - Đường kết nối không chắc chắn
SC 610/611/612 Lỗi truyền dữ liệu giữa bảng BCU với ADF  
SC 623/624/626/627 Lỗi truyền dữ liệu giữa bảng BCU với khay 2,3,LCT  
SC 670 Lỗi khởi động máy - BCU lắp sai, lỗi BCU, lỗi truyền tin giữa BCU và Main HDD (controller)
SC 672  Main HDD (controller), Ram, HDD  - Vệ sinh, thay thế
SC 700 Lỗi ngoại vi (Finisher)  
SC 700  Lỗi khi kéo bản gốc vào ADF  - Sensor Pick-up roller lỗi, động cơ Pick-up lỗi, dây cua roa không bình thường, Main ADF
     

 

3. Dịch vụ cho thuê máy photocopy tại Hà Nội - Một số mã lỗi (error code) thường gặp ở máy photocopy Toshiba

 Mã Lỗi (Error code)

 Nguyên Nhân (possible cause) 

 Giải Pháp (recommended solution)

     
C010  Motor chính hỏng hoặc không thể quay Kiểm tra thay thế motor chính
C260   Kiểm tra thay thế board scan, board đèn, đèn chụp, thấu kính
C410/C440/C430/C450 Lỗi sấy Kiểm tra thay thế sensor nhiệt, điện trở lô sấy, board sấy, board nguồn, board LGC. 08-400 để xóa lỗi sấy
C550 Board RADF Kiểm tra kết nối board RADF, SLG. Thay thế board RADF,SLG
C551 Sai model RADF Thay thế board RADF
C970 Lỗi cao áp   Kiểm tra thay thế cao áp bóc tách, cao áp trống, đế cao áp trống, board cao áp
     

 

 

đang cập nhật.....

Bài viết liên quan

Tin tức mới
Cho thuê máy photocopy màu tại Hà Nội

Cho thuê máy photocopy màu tại Hà Nội

Công ty Quang Minh chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê máy...
CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY TẠI HÀ NỘI

CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY TẠI HÀ NỘI

Đơn vị cho thuê máy photocopy tại Hà Nội. Cung cấp máy...
NÊN MUA HAY THUÊ MÁY PHOTOCOPY

NÊN MUA HAY THUÊ MÁY PHOTOCOPY

Bạn đang phân vân về việc nên mua hay thuê máy photocopy...
Tuyển nhân viên kỹ thuật máy photocopy

Tuyển nhân viên kỹ thuật máy photocopy

Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Dịch Vụ Quang Minh: Chuyên...
CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY VĂN PHÒNG GIÁ RẺ

CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY VĂN PHÒNG GIÁ RẺ

Bạn đang tìm địa chỉ cho thuê máy photo văn phòng giá...
0902.234.505 - 0941.891.633